Hàɴɢ ʟᴏạᴛ Nɢʜệ ѕĩ Vɪệᴛ ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʟừᴀ ᴅốɪ ғᴀɴ ᴠớɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ‘ʙóɪ ᴛ.ử ᴠɪ’

Tin Nóng

Hàɴɢ ʟᴏạᴛ Nɢʜệ sĩ Vɪệᴛ ʙấᴛ ᴄʜấᴘ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ʟ.ừ.ᴀ ᴅốɪ ғᴀɴ ᴠớɪ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ‘ʙóɪ ᴛ.ử ᴠɪ’

Nʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ đᴀɴɢ ᴅụ ғᴀɴ ‘ʙóɪ ᴛ.ử ᴠɪ’. Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ, ʟᴜậᴛ sư ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙᴀɴ ɴɢàɴʜ ɴêɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để xử ʟý ᴠì đâʏ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ʙấᴛ ᴄʜấᴘ, ᴄᴏɪ ᴛʜườɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.


‘Hữᴜ ᴅᴜʏêɴ đượᴄ ᴍộᴛ ᴄô ʙé ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ xᴇᴍ ᴛ.ử ᴠɪ ᴄʜᴏ, ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟấʏ ᴘʜí ɢì ᴄả ɴʜưɴɢ ɴóɪ ʀấᴛ đúɴɢ. Tʜựᴄ ᴛế ʟà ᴄʜưᴀ ɢặᴘ ᴀɪ ɴóɪ đượᴄ ᴄʜᴜẩɴ đếɴ ᴛʜế. Aɪ ᴄầɴ ᴛʜì ᴍìɴʜ ᴄʜỉ ᴄʜᴏ ɴʜé’, ʟà ʟờɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Tʜᴀɴʜ Vâɴ ᴄʜᴏ ᴍộᴛ ‘ᴛʜầʏ’ ᴛ.ử ᴠɪ ᴛʀêɴ MXH.

Kʜôɴɢ ᴋʜó để ɴʜậɴ ᴛʜấʏ, ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʀêɴ ᴄũɴɢ đượᴄ ʟặᴘ đɪ ʟặᴘ ʟạɪ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ ᴋʜáᴄ ɴʜư ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Cáᴛ Tườɴɢ, Lᴀɴ Pʜươɴɢ, Hươɴɢ Gɪᴀɴɢ, ɴʜà ᴠăɴ Nɢᴜʏễɴ Nɢọᴄ Tʜạᴄʜ… Ở ᴅướɪ ᴘʜầɴ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ, ᴄáᴄ đườɴɢ ʟɪɴᴋ đượᴄ ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sĩ ᴛʀêɴ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ đềᴜ ᴅẫɴ ᴠề ᴍộᴛ ᴛʀᴀɴɢ ғᴀᴄᴇ.ʙᴏᴏᴋ ᴄʜᴜʏêɴ ʙáɴ đồ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ, ᴛʀêɴ ᴛʜựᴄ ᴛế, ᴄʜấᴍ ᴛ.ử ᴠɪ ᴄʜỉ ʟà ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴛ.ʀ.á ʜìɴʜ ᴄʜᴏ ᴠɪệᴄ ʙáɴ ᴠậᴛ ᴘʜẩᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ ɴʜư ᴠòɴɢ ᴛᴀʏ, ấɴ ʀồɴɢ, ʙɪ ᴄầᴜ, ᴄâʏ ᴛàɪ ʟộᴄ… Nʜữɴɢ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ ᴋể ᴛʀêɴ ᴛʜườɴɢ ᴄó ɢɪá ᴄᴀᴏ ɴɢấᴛ ɴɢưởɴɢ ᴠà ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴄʜưᴀ đượᴄ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ.

Tʀᴏɴɢ ʙốɪ ᴄảɴʜ Bộ Văɴ ʜóᴀ, Tʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà Dᴜ ʟịᴄʜ, Tʜàɴʜ ủʏ TP.HCM ᴛừɴɢ ᴄó ᴄôɴɢ ᴠăɴ để ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ ɴɢʜệ sĩ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʀêɴ sự ᴛʜậᴛ, ᴠɪệᴄ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ǫᴜảɴɢ ʙá ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄʜấᴍ ᴛ.ử ᴠɪ, đồ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ ᴛʜể ʜɪệɴ sự ʙấᴛ ᴄʜấᴘ, xᴇᴍ ᴛʜườɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙᴀɴ ɴɢàɴʜ. Lᴜậᴛ sư ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴêɴ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ ɴʜữɴɢ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴóɪ ᴛʀêɴ.

Báɴ đồ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ ‘độɪ ʟ.ố.ᴛ’ ᴄʜấᴍ ᴛ.ử ᴠɪ

Từ ʟờɪ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ Hươɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴘᴠ ᴢɪɴɢ đã ɴʜắɴ ᴛɪɴ ᴠàᴏ ғᴀɴ.ᴘᴀɢᴇ ᴄó ᴛêɴ ‘H.M ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ’ để xᴇᴍ ᴛ.ử ᴠɪ. sᴀᴜ ʟờɪ ᴄʜàᴏ ʜỏɪ ʙᴀɴ đầᴜ, ‘ᴛʜầʏ’ ᴛ.ử ᴠɪ đồɴɢ ᴛʜờɪ ʟà ᴄʜủ ɴʜâɴ ᴄủᴀ ғᴀɴ.ᴘᴀɢᴇ ɴàʏ ʜỏɪ ᴋʜáᴄʜ ʜàɴɢ đã ɢặᴘ ᴠấɴ đề ɢì ᴛʀêɴ ᴄᴏɴ đườɴɢ sự ɴɢʜɪệᴘ, ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʜᴀʏ ᴛìɴʜ ᴅᴜʏêɴ. ‘Tʜầʏ’ ᴄũɴɢ đề ɴɢʜị ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛêɴ ᴛᴜổɪ, số đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴠà ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʜɪệɴ ᴛạɪ để ɢɪảɪ đáᴘ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀìɴʜ ʙàʏ đầʏ đủ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄá ɴʜâɴ, ‘ᴛʜầʏ’ ᴛ.ử ᴠɪ ᴛʀả ʟờɪ: ‘Hɪệɴ ᴛạɪ, ᴛʜầʏ ᴄʜỉ xᴇᴍ ʜữᴜ ᴅᴜʏêɴ. Côɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄủᴀ ᴛʜầʏ ᴋʜá ʙậɴ ᴠà sẽ sắᴘ xếᴘ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ xᴇᴍ ʜữᴜ ᴅᴜʏêɴ ᴄʜᴏ ʙạɴ sớᴍ ɴʜấᴛ’.

‘Tᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛᴜổɪ ᴄủᴀ ʙạɴ ᴠừᴀ ᴅíɴʜ ʜạɴ ᴛᴀᴍ ᴛᴀɪ 3 ɴăᴍ ʟɪêɴ ᴛɪếᴘ 2022- 2023- 2024 ᴠà ᴘʜạᴍ ᴛʜáɪ ᴛᴜế ɴăᴍ 2023. Bạɴ ᴄʜú ý để ᴛʀáɴʜ ɴʜé. Mᴜốɴ ʜóᴀ ɢɪảɪ ᴠậɴ đᴇɴ đᴇᴏ ʙáᴍ ᴠà ᴛʀáɴʜ ɢặᴘ ʜạɴ ʙạɴ ᴛʜỉɴʜ ʟệɴʜ ᴄᴏᴍʙᴏ ɴàʏ ᴠà ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʙêɴ ᴍìɴʜ sẽ ɢɪúᴘ ᴄảɪ ᴠậɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ, ʜỗ ᴛʀợ ʙạɴ ᴛừ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ, ᴛìɴʜ ᴄảᴍ ᴠà ᴛʀáɴʜ ᴛɪểᴜ ɴʜâɴ ᴄʜơɪ xấᴜ’, ‘ᴛʜầʏ’ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɴʜắɴ.

Nʜɪềᴜ ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄʜᴏ ᴄʜấᴍ ᴛ.ử ᴠɪ, ʙáɴ đồ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ ᴛʀêɴ MXH

Tɪếᴘ đó, ᴛʜầʏ ᴛ.ử ᴠɪ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴍộᴛ số ᴠậᴛ ᴘʜẩᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ để ᴄó ᴛʜể ᴄảɪ ᴛʜɪệɴ đườɴɢ ᴄôɴɢ ᴅᴀɴʜ, sự ɴɢʜɪệᴘ ɴʜư ᴄᴏᴍʙᴏ ʟệɴʜ ᴛʜáɪ ᴛᴜế ᴠà ᴛúɪ ʟệɴʜ ᴛᴀᴍ ᴛᴀɪ để ‘xᴜᴀ đᴜổɪ ᴠậɴ xấᴜ, ᴛʀáɴʜ ᴛɪểᴜ ɴʜâɴ ᴠà đᴇɴ đủɪ ɢâʏ ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ’ ᴠớɪ ɢɪá 890 ɴɢʜìɴ đồɴɢ.

Tʜᴇᴏ ʟý ɢɪảɪ ᴄủᴀ ᴛʜầʏ, ɢɪá ᴛʀị ᴄủᴀ ᴠậᴛ ᴘʜẩᴍ ᴋể ᴛʀêɴ ʙᴀᴏ ɢồᴍ ᴘʜí ɢʜɪ sớ, ᴅâɴɢ ʟễ, ᴘʜí ʙỏ ʜòᴍ ᴄôɴɢ đứᴄ ɴʜà ᴄʜùᴀ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ sư ᴛʜầʏ.

Nɢᴏàɪ ‘H.M ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ’, ᴘᴠ ᴢɪɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ ғᴀɴ.ᴘᴀɢᴇ ‘Pʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ T.A’ ᴛʜᴇᴏ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴄủᴀ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ, MC Cáᴛ Tườɴɢ. Đɪềᴜ đáɴɢ ɴóɪ, ᴛᴏàɴ ʙộ ᴄᴜộᴄ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ɢɪữᴀ ᴘᴠ ᴠớɪ ‘ᴛʜầʏ’ ᴛ.ử ᴠɪ ở ғᴀɴ.ᴘᴀɢᴇ ɴàʏ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ɢɪốɴɢ ᴠớɪ ‘H.M ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ’.

Cᴜốɪ ᴍỗɪ ʟầɴ ʜộɪ ᴛʜᴏạɪ, ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴄủᴀ ‘ᴛʜầʏ’ ᴛ.ử ᴠɪ ʟà ʙáɴ ᴠậᴛ ᴘʜẩᴍ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ. Cáᴄ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴠà ɢɪá ᴄả ᴄủᴀ ‘Pʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ T.A’ ᴄũɴɢ ᴛươɴɢ ᴛự ‘H.M ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ’ ɴʜư ᴛỳ ʜưᴜ, ᴅɪ ʟặᴄ, ᴛượɴɢ ᴘʜậᴛ, ᴍã ɴãᴏ, ɴʜẫɴ ʜồ ʟʏ, ᴠòɴɢ ᴅâʏ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ… ᴠớɪ ɢɪá ᴛɪềɴ ᴛʀɪệᴜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄʜụᴄ ᴛʀɪệᴜ.

Sᴀᴜ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴋʜảᴏ s.á.ᴛ, ᴘᴠ ɴʜậɴ ʀᴀ ᴠɪệᴄ ᴄʜấᴍ ᴛ.ử ᴠɪ ‘ᴄʜᴜẩɴ’, ‘đúɴɢ ʜếᴛ ʜồɴ’ ɴʜư ʟờɪ ʀᴀᴏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ ʟà ᴋʜôɴɢ đúɴɢ sự ᴛʜậᴛ. ‘Tʜầʏ ᴄʜấᴍ ᴛ.ử ᴠɪ’ ᴛʜựᴄ ᴄʜấᴛ ʟà ᴄʜủ ᴄáᴄ sʜᴏᴘ ʙáɴ đồ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ ᴠà ᴋɪếᴍ ᴛɪềɴ ʙằɴɢ ᴠɪệᴄ ʙáɴ ᴠậᴛ ᴘʜẩᴍ.

Xử ᴘʜạᴛ ɴặɴɢ ᴠớɪ ɴɢʜệ sĩ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ

Tìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ʜᴏạᴛ độɴɢ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ʜᴏặᴄ ɢâʏ ɴʜầᴍ ʟẫɴ ᴠề ᴄôɴɢ ᴅụɴɢ ᴄủᴀ sảɴ ᴘʜẩᴍ; sử ᴅụɴɢ MXH ᴛʀᴜʏềɴ ᴛảɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜưᴀ xáᴄ ᴛʜựᴄ, ᴛʜɪếᴜ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴄá ɴʜâɴ ᴛừɴɢ ʟà ᴠấɴ ɴ.ạ.ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴăᴍ 2021. Vàᴏ ᴛʜáɴɢ 6/2021, Bộ Văɴ ʜóᴀ, Tʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà Dᴜ ʟịᴄʜ ᴛừɴɢ ᴄó ᴄôɴɢ ᴠăɴ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ ɴɢʜệ sĩ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ, đưᴀ ᴛɪɴ xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴄá ɴʜâɴ, ᴛʀáɪ ᴛʜᴜầɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴍỹ ᴛụᴄ.

Bộ Văɴ ʜóᴀ ᴄũɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ, ᴛʜàɴʜ ᴘʜố ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ sở ɴɢàɴʜ đẩʏ ᴍạɴʜ ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ý ᴛʜứᴄ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠề ʙɪểᴜ ᴅɪễɴ, ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴠà ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ đếɴ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴠăɴ ʜóᴀ ɴɢʜệ ᴛʜᴜậᴛ.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙᴀɴ ɴɢàɴʜ ɴʜư Sở Văɴ ʜóᴀ, Sở Y ᴛế TP.HCM, C.ụ.ᴄ ǫᴜảɴ ʟý ᴛʜị ᴛʀườɴɢ TP.HCM, ʙᴀɴ ᴛᴜʏêɴ ɢɪáᴏ Tʜàɴʜ ủʏ TP.HCM ᴄũɴɢ ᴛừɴɢ ᴠàᴏ ᴄᴜộᴄ để ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ᴄʜấɴ ᴄʜỉɴʜ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢʜệ sĩ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴋéᴍ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ.


Hươɴɢ Gɪᴀɴɢ ᴠà Cáᴛ Tườɴɢ ʙị ᴅư ʟᴜậɴ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴋʜɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄʜᴏ ‘ᴛʜầʏ’ ᴄʜấᴍ ᴛ.ử ᴠɪ.

Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴢɪɴɢ, ʟᴜậᴛ sư Tʀầɴ Tʀọɴɢ Hɪếᴜ (Đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư TP.HCM) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ ɴɢʜệ sĩ ᴠɪệᴛ ᴠẫɴ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄʜᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴍᴜᴀ ʙáɴ ʙáɴ đồ ᴘʜᴏɴɢ ᴛʜủʏ độɪ ʟ.ố.ᴛ ᴄʜấᴍ ᴛ.ử ᴠɪ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʜể ʜɪệɴ sự ʙấᴛ ᴄʜấᴘ, xᴇᴍ ᴛʜườɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙᴀɴ ɴɢàɴʜ.

Lᴜậᴛ sư ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏảɴ 2 Đɪềᴜ 12, ʟᴜậᴛ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ, ɴɢườɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄó ɴɢʜĩᴀ ᴠụ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ʜᴏặᴄ ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ʜàɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜựᴄ, ᴄʜíɴʜ x.á.ᴄ ᴠề sảɴ ᴘʜẩᴍ, ʜàɴɢ ʜóᴀ, ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴠà ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đó.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ʟᴜậᴛ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄũɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ ɴɢườɪ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴠà ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ʜàɴʜ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴄũɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ᴠề sảɴ ᴘʜẩᴍ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴛʀêɴ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ǫᴜảɴ ʟý ᴄủᴀ ᴍìɴʜ.

‘Vớɪ ᴛư ᴄáᴄʜ ʟà ɴɢườɪ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ, ɴɢʜệ sĩ ᴠà Kᴏʟs ᴄầɴ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴋʜɪ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, đưᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜâɴ ᴛʜậᴛ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴄổ xúʏ ᴄʜᴏ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴍê ᴛíɴ ᴅị đᴏᴀɴ, ʜủ ᴛụᴄ. Kʜɪ ɴʜậɴ ʟờɪ ǫᴜảɴɢ ʙá sảɴ ᴘʜẩᴍ, ɴɢʜệ sĩ ᴘʜảɪ ᴄâɴ ɴʜắᴄ, ʟựᴀ ᴄʜọɴ ᴠà ᴋʜôɴɢ ᴘʀ ᴄʜᴏ ɴʜữɴɢ ᴍặᴛ ʜàɴɢ ᴋéᴍ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ, ảɴʜ ʜưởɴɢ đếɴ ɴɢườɪ ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ, ᴛʀáɪ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ’, ʟᴜậᴛ sư ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư Tʀầɴ Tʀọɴɢ Hɪếᴜ, sᴏɴɢ sᴏɴɢ ᴠớɪ đó, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙᴀɴ ɴɢàɴʜ ᴄầɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄʜế ᴛàɪ xử ᴘʜạᴛ ɴặɴɢ để ʀăɴ đ.ᴇ, ᴄảɴʜ ᴛỉɴʜ ɴʜữɴɢ ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ ǫᴜảɴɢ ᴄáᴏ sảɴ ᴘʜẩᴍ ᴋéᴍ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ, ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ǫᴜảɴɢ ʙá sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ.

Zɪɴɢ ʟɪêɴ ʜệ ᴠớɪ Bộ Văɴ ʜóᴀ, Tʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà Dᴜ ʟịᴄʜ ᴠề ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴɢʜệ sĩ Vɪệᴛ ǫᴜảɴɢ ʙá sảɴ ᴘʜẩᴍ sᴀɪ sự ᴛʜậᴛ ᴛʀêɴ MXH. Ôɴɢ Lê Đứᴄ Tʀᴜɴɢ – Cʜáɴʜ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ Bộ Văɴ ʜóᴀ, Tʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà Dᴜ ʟịᴄʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ sẽ ᴛìᴍ ʜɪểᴜ, x.á.ᴄ ᴍɪɴʜ sự ᴠɪệᴄ ᴠà sẽ ᴄó ᴘʜảɴ ʜồɪ sᴀᴜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *