Ngườι đăng clιp cảnн ѕáт đ.á.n.н naм тнιếυ nιên ở ѕóc тrăng có vι pнạм pнáp lυậт?

Tin Nóng

ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ ɴɢườɪ ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴄʟɪᴘ ᴄảɴʜ sáᴛ đáɴʜ ɴᴀᴍ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ở sóᴄ ᴛʀăɴɢ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ?

ᴄʜɪềᴜ 𝟹𝟶/𝟿, ʙᴀɴ ᴛᴜʏêɴ ɢɪáᴏ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜọᴘ ʙáᴏ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴠụ ᴄảɴʜ sáᴛ đáɴʜ ɴᴀᴍ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ.

ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʜọᴘ ʙáᴏ, ɴʜɪềᴜ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴠɪệᴄ đăɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴄảɴʜ sáᴛ đáɴʜ 𝟸 ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ở sóᴄ ᴛʀăɴɢ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄó ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ?

ᴛʀả ʟờɪ ᴄâᴜ ʜỏɪ, ôɴɢ ʟê ʜᴏàɴɢ ʙắᴄ, ᴘʜó ɢɪáᴍ đốᴄ sở ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠà ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ǫᴜᴀ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ, ᴄăɴ ᴄứ Đɪểᴍ ᴀ, ᴋʜᴏảɴ 𝟸, Đɪềᴜ 𝟹𝟸 ʙộ ʟᴜậᴛ ᴅâɴ sự – ʜìɴʜ ảɴʜ đượᴄ sử ᴅụɴɢ ᴠì ʟợɪ íᴄʜ ǫᴜốᴄ ɢɪᴀ, ᴅâɴ ᴛộᴄ, ᴠì ʟợɪ íᴄʜ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ.


ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ, ɴɢườɪ ᴅâɴ đᴀɴɢ ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴄʟɪᴘ ᴠề ᴍộᴛ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛʀáɪ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ để ʙảᴏ ᴠệ ʟợɪ íᴄʜ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ ʜᴏặᴄ ᴛố ɢɪáᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜì ᴄá ɴʜâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ xɪɴ ᴘʜéᴘ ɴɢườɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʜìɴʜ ảɴʜ.

“ᴛʀᴏɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɴàʏ, ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị xã ᴠĩɴʜ ᴄʜâᴜ đã ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ɴɢàɴʜ, ᴠì ᴠậʏ ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ᴛáɴ ᴄʟɪᴘ ɴàʏ, ᴛʜᴇᴏ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴋʜôɴɢ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ”, ôɴɢ ʙắᴄ ɴóɪ.

ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛạɪ ʜọᴘ ʙáᴏ, Đạɪ ᴛá ʟâᴍ ᴛʜàɴʜ sᴏʟ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, đâʏ ʟà sự ᴠɪệᴄ đáɴɢ ᴛɪếᴄ, ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ᴍᴜốɴ, ᴄáᴄ ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ đã ᴠɪ ᴘʜạᴍ ǫᴜʏ địɴʜ, ʟàᴍ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴜʏ ᴛíɴ đếɴ ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴄôɴɢ ᴀɴ sóᴄ ᴛʀăɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ ᴜỷ, ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ.

ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ý ᴋɪếɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴄủᴀ ʟãɴʜ đạᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴛỉɴʜ ᴜỷ, ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ, sáɴɢ ɴᴀʏ ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ đã ᴄʜỉ đạᴏ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đếɴ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ để xử ʟý ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.


“ᴛʀᴏɴɢ ᴛổ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ᴄó 𝟻 ɴɢườɪ, ᴄó 𝟹 ɴɢườɪ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ʙạᴏ ʟựᴄ ᴠớɪ 𝟸 ɴᴀᴍ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ɴàʏ. 𝟹 ɴɢườɪ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʙạᴏ ʟựᴄ ʙị ᴛướᴄ ᴅᴀɴʜ ʜɪệᴜ ᴄᴀɴᴅ ɢồᴍ: Đạɪ úʏ ᴄʜâᴜ ᴍɪɴʜ ᴛʀᴜɴɢ; ᴛʀᴜɴɢ úʏ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜᴀɴɢ ᴛʜáɪ ᴠà ᴛʜượɴɢ úʏ Đᴏàɴ ᴛấɴ ᴘʜᴏɴɢ; ᴋỷ ʟᴜậᴛ ᴄảɴʜ ᴄáᴏ Đạɪ úʏ ᴛʀầɴ ᴍɪɴʜ Đờɪ (ɴɢườɪ đɪ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄăɴ ɴɢăɴ đồɴɢ độɪ); ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʙằɴɢ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ ᴘʜó Độɪ ᴛʀưởɴɢ xᴜốɴɢ ʟàᴍ ᴄáɴ ʙộ đốɪ ᴠớɪ Đạɪ úʏ ʜứᴀ ᴛʀườɴɢ ᴀɴ ᴅᴏ ᴋʜôɴɢ ǫᴜáɴ xᴜʏếɴ đượᴄ ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ᴛʀᴏɴɢ ᴛổ”, Đạɪ ᴛá sᴏʟ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴠụ ᴠɪệᴄ xảʏ ʀᴀ ʟúᴄ 𝟷𝟻ʜ ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟿, ᴛổ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ Độɪ ᴄảɴʜ sáᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ – ᴛʀậᴛ ᴛự ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị xã ᴠĩɴʜ ᴄʜâᴜ ɢồᴍ 𝟻 ɴɢườɪ: Đạɪ úʏ ʜ.ᴛ.ᴀ., ᴘʜó Độɪ ᴛʀưởɴɢ, ᴛổ ᴛʀưởɴɢ; Đạɪ úʏ ᴄ.ᴍ.ᴛ.; ᴛʀᴜɴɢ úʏ ɴ.ǫ.ᴛ.; Đạɪ úʏ ᴛ.ᴍ.Đ., ᴛʜượɴɢ úʏ Đ.ᴛ.ᴘ., ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ, ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ʙảᴏ đảᴍ ᴛʀậᴛ ᴛự ᴀɴ ᴛᴏàɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴅịᴘ ʟễ sᴇɴᴇ Đᴏʟᴛᴀ.

ᴋʜɪ đếɴ ǫᴜốᴄ ʟộ ɴᴀᴍ sôɴɢ ʜậᴜ (đᴏạɴ ǫᴜᴀ ᴘʜườɴɢ ᴠĩɴʜ ᴘʜướᴄ, ᴛʜị xã ᴠĩɴʜ ᴄʜâᴜ, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ), ᴛổ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ 𝟷 ɴɢườɪ ʟáɪ xᴇ ʏᴀᴍᴀʜᴀ ᴇxᴄɪᴛᴇʀ ᴄʜở ᴛʜᴇᴏ 𝟷 ɴɢườɪ đɪ ɴɢượᴄ ᴄʜɪềᴜ, ɴɢʜɪ sử ᴅụɴɢ ʀượᴜ, ʙɪᴀ ᴠà ᴄʜưᴀ đủ ᴛᴜổɪ đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ.


ᴋʜɪ ᴛổ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ʀᴀ ᴛíɴ ʜɪệᴜ ᴅừɴɢ xᴇ, 𝟸 ɴɢườɪ ɴàʏ ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ᴍà ᴛăɴɢ ɢᴀ ʙỏ ᴄʜạʏ ᴠớɪ ᴛốᴄ độ ᴄᴀᴏ, ʟạɴɢ ʟáᴄʜ, đáɴʜ ᴠõɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ᴛᴜʏếɴ đườɴɢ ɴᴀᴍ sôɴɢ ʜậᴜ – ʟê ʟᴀɪ – ᴛʀưɴɢ ɴʜị – 𝟹𝟶/𝟺 – ʜᴜʏệɴ ʟộ 𝟺𝟹 – ɴᴀᴍ sôɴɢ ʜậᴜ (xã ᴠĩɴʜ ʜảɪ, ᴛʜị xã ᴠĩɴʜ ᴄʜâᴜ) ᴠớɪ ǫᴜãɴɢ đườɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ 𝟹𝟶ᴋᴍ.

ᴋʜɪ đếɴ địᴀ ʙàɴ ấᴘ Âᴜ ᴛʜọ ʙ, xã ᴠĩɴʜ ʜảɪ (ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴄơ sở ᴛʜᴜ ᴍᴜᴀ ᴛôᴍ Ôɴɢ sáɪ), ʟựᴄ ʟượɴɢ ʟàᴍ ɴʜɪệᴍ ᴠụ ᴍớɪ ᴅừɴɢ đượᴄ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ.

ᴅᴏ ǫᴜá ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀướᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄủᴀ 𝟸 ɴɢườɪ ɴàʏ, 𝟹 ᴄsɢᴛ ɢồᴍ Đạɪ úʏ ᴛ., ᴛʀᴜɴɢ úʏ ᴛ., ᴛʜượɴɢ úʏ ᴘ. ᴋʜôɴɢ ᴋɪềᴍ ᴄʜế đượᴄ ɴêɴ đã ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ʙạᴏ ʟựᴄ ᴠớɪ ʜọ (ʙị ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ɢɪáᴍ sáᴛ ᴄủᴀ ɴʜà ᴋʜᴏ ɢʜɪ ʟạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ). sᴀᴜ đó, ᴛổ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ đưᴀ ɴɢườɪ ᴠà ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ ᴠề ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴀɴ xã để ʟàᴍ ᴠɪệᴄ.

ᴛạɪ đâʏ, ʜᴀɪ ɴɢườɪ đɪ xᴇ ᴍáʏ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ʟà ɴ.ʜ.Đ. (𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ, đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ᴘʜươɴɢ ᴛɪệɴ) ᴠà ʟ.ᴛ.ʟ. (𝟷𝟻 ᴛᴜổɪ). ᴄả ʜᴀɪ ᴄùɴɢ ɴɢụ xã ʜòᴀ Đôɴɢ, ᴛʜị xã ᴠĩɴʜ ᴄʜâᴜ.


ʙáᴏ ᴄáᴏ sơ ʙộ, 𝟸 ᴛʜᴀɴʜ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ᴄʜạʏ xᴇ ᴍô ᴛô ɴʜãɴ ʜɪệᴜ ᴇxᴄɪᴛᴇʀ ᴛʀêɴ 𝟷𝟶𝟶 ᴘʜâɴ ᴋʜốɪ.

ʙướᴄ đầᴜ, 𝟸 ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ɴàʏ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ, ɢồᴍ: ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʜɪệᴜ ʟệɴʜ, ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ; ᴋʜôɴɢ ᴄʜấᴘ ʜàɴʜ ʜɪệᴜ ʟệɴʜ ᴛíɴ ʜɪệᴜ đèɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ; Đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ xᴇ ʟạɴɢ ʟáᴄʜ ᴛʀêɴ đườɴɢ ʙộ ɴɢᴏàɪ đô ᴛʜị; ᴋʜôɴɢ ᴄó ɢɪấʏ ᴄʜứɴɢ ɴʜậɴ ʙảᴏ ʜɪểᴍ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴅâɴ sự ᴄủᴀ ᴄʜủ xᴇ ᴄơ ɢɪớɪ; ɴɢườɪ ᴛừ đủ 𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ đếɴ ᴅướɪ 𝟷𝟾 ᴛᴜổɪ ᴍà đɪềᴜ ᴋʜɪểɴ ᴍô ᴛô ᴄó ᴅᴜɴɢ ᴛíᴄʜ xɪ ʟᴀɴʜ ᴛʀêɴ 𝟷𝟶𝟶ᴄᴍ𝟹.

ᴛốɪ 𝟸𝟾/𝟿, ᴛʀả ʟờɪ ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ – ôɴɢ ᴛʀầɴ ᴠăɴ ʟâᴜ – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ʟãɴʜ đạᴏ ᴛỉɴʜ đã ɴắᴍ đượᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠà ᴄʜỉ đạᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ ᴘʜảɪ ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ɢửɪ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *