ᥒÓᥒɡ: ᥒɡườι ᥒнà тнôᥒɡ тιᥒ тìᥒн нìᥒн нιệᥒ тạι ᴄủɑ 2 тнιếυ ᥒιêᥒ вị ᴄảᥒн ѕáт “хυốᥒɡ тɑy” тιᥒн тнầᥒ нoảᥒɡ loạᥒ, ѕυy ѕụρ, ĸнôᥒɡ Ԁáм rɑ ᥒɡoàι

Tin Nóng

Ôɴɢ Đồɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜôᴍ ǫᴜᴀ ᴄó ɴɢườɪ ɢọɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɴăɴ ɴỉ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙỏ ǫᴜᴀ, đừɴɢ ʟàᴍ đơɴ ᴛʜưᴀ ᴋɪệɴ, sẽ ᴄó ɴɢườɪ đếɴ xɪɴ ʟỗɪ. “Đáɴʜ ᴄᴏɴ ᴛᴜɪ ʀồɪ ɢɪờ xɪɴ ʙỏ ǫᴜᴀ ʟà sᴀᴏ. ᴛôɪ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜảɪ xử ʟý đếɴ ɴơɪ đếɴ ᴄʜốɴ”, ôɴɢ Đồɴɢ ᴛʀảɪ ʟòɴɢ.

sáɴɢ 𝟸𝟿/𝟿, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʟɪᴘ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴅùɴɢ ᴅùɪ ᴄᴜɪ, ɴóɴ ʙảᴏ ʜɪểᴍ đáɴʜ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ đɪ xᴇ ᴍáʏ, ᴛʀả ʟờɪ ᴠᴛᴄ ɴᴇᴡs, Đạɪ ᴛá ʟâᴍ ᴛʜàɴʜ sᴏʟ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ, ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ đã ᴄó ʙáᴏ ᴄáᴏ ɢửɪ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛỉɴʜ ủʏ sóᴄ ᴛʀăɴɢ. ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ, 𝟺 ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ đã ʙị đìɴʜ ᴄʜỉ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜờ xử ʟý.

sáɴɢ 𝟸𝟿/𝟿, ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ đã ᴛớɪ ấᴘ ʜòᴀ ᴋʜởɪ, xã ʜòᴀ Đôɴɢ, ᴛʜị xã ᴠĩɴʜ ᴄʜâᴜ, ᴛỉɴʜ sóᴄ ᴛʀăɴɢ ᴛìᴍ ɴʜà ᴄủᴀ ᴇᴍ ɴ.ʜ.Đ. (𝟷𝟼 ᴛᴜổɪ) – ɴɢườɪ ʟáɪ xᴇ ᴍáʏ ʙị ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ, ᴄʜɪếɴ sĩ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛʜị xã ᴠĩɴʜ ᴄʜâᴜ đáɴʜ ᴛớɪ ᴛấᴘ ᴍấʏ ɴɢàʏ ᴛʀướᴄ. “ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ ᴇᴍ ʜᴏảɴɢ ʟᴏạɴ ᴛừ ʜôᴍ đó đếɴ ɴᴀʏ. ᴛɪɴʜ ᴛʜầɴ sᴜʏ sụᴘ, ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ʀᴀ ɴɢᴏàɪ để ʟàᴍ ᴄôɴɢ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴄʜᴀ, ᴄʜỉ ʙɪếᴛ ɴʜốᴛ ᴍìɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜòɴɢ. ʜôᴍ đó, ᴇᴍ ʙị ᴍấʏ ᴄʜú đáɴʜ ᴛʀúɴɢ đầᴜ ᴠà ʟưɴɢ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ. ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ʟưɴɢ, ᴠᴀɪ, ᴅướɪ ᴄằᴍ ᴄòɴ đᴀᴜ ᴠà ɴʜứᴄ đầᴜ”, Đ. ᴄʜɪᴀ sẻ.

Ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ Đồɴɢ – ᴄʜᴀ ᴄủᴀ ɴ.ʜ.Đ. – ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʀᴏɴɢ sáɴɢ ɴᴀʏ, ɴɢườɪ ᴛʜâɴ đã đưᴀ Đ. đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ sóᴄ ᴛʀăɴɢ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ. ᴄòɴ ʙà ʜᴜỳɴʜ ɴɢọᴄ ɴʜẫɴ (ᴍẹ ᴄủᴀ Đ.) đᴀɴɢ ᴛʀêɴ đườɴɢ ʀᴀ ᴛʜị xã ᴠĩɴʜ ᴄʜâᴜ ɢửɪ đơɴ ᴛố ᴄáᴏ.

Ôɴɢ Đồɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴍớɪ ʙɪếᴛ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ʙị đáɴʜ ᴛừ ʜôᴍ ǫᴜᴀ. “Đọᴄ ʙáᴏ ᴛᴜɪ ᴍớɪ ʜᴀʏ. ᴛᴜɪ ʀấᴛ ʙᴜồɴ, đêᴍ ǫᴜᴀ ᴋʜôɴɢ ɴɢủ đượᴄ. ᴛᴜɪ ɴᴜôɪ ᴄᴏɴ, ᴄʜưᴀ ᴅáᴍ đáɴʜ ᴄᴏɴ ʀᴏɪ ɴàᴏ, ᴠậʏ ᴍà ɴɢườɪ ᴛᴀ đáɴʜ ᴄᴏɴ ᴛôɪ ᴛàɴ ɴʜẫɴ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜúᴛ ᴛʜươɴɢ xóᴛ”, ôɴɢ Đồɴɢ ɴɢʜẹɴ ɴɢàᴏ ɴóɪ.

“ᴄʜɪềᴜ ʜôᴍ đó, ᴄᴏɴ ᴛôɪ ᴠề ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴄó xᴇ. Đ. ɴóɪ ʟúᴄ ᴄʜở ʙạɴ đɪ ᴄʜơɪ ᴛʜì ɢặᴘ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ɴêɴ ʙị ɢɪữ xᴇ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴠụ ʙị đáɴʜ. Đ. đưᴀ ʙɪêɴ ʙảɴ, ᴛôɪ ᴄʜᴏ đứᴀ ᴇᴍ đɪ đóɴɢ ᴘʜạᴛ ʀồɪ ʟấʏ xᴇ ᴠề. ᴄʜɪềᴜ ʜôᴍ ǫᴜᴀ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ʙáᴏ ᴄʜí ᴠà ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴍớɪ ʙɪếᴛ Đ. ʙị đáɴʜ. xᴇᴍ ᴄʟɪᴘ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ʙị đáɴʜ ᴛơɪ ʙờɪ, sᴜốᴛ đêᴍ ǫᴜᴀ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ᴛôɪ ɴɢủ ᴋʜôɴɢ đượᴄ”, ᴀɴʜ Đồɴɢ ɴóɪ.

Ôɴɢ Đồɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜôᴍ ǫᴜᴀ ᴄó ɴɢườɪ ɢọɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ɴăɴ ɴỉ ɢɪᴀ đìɴʜ ʙỏ ǫᴜᴀ, đừɴɢ ʟàᴍ đơɴ ᴛʜưᴀ ᴋɪệɴ, sẽ ᴄó ɴɢườɪ đếɴ xɪɴ ʟỗɪ. “Đáɴʜ ᴄᴏɴ ᴛᴜɪ ʀồɪ ɢɪờ xɪɴ ʙỏ ǫᴜᴀ ʟà sᴀᴏ. ᴛôɪ đề ɴɢʜị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜảɪ xử ʟý đếɴ ɴơɪ đếɴ ᴄʜốɴ”, ôɴɢ Đồɴɢ ᴛʀảɪ ʟòɴɢ.

Ôɴɢ Đồɴɢ ɴóɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴄó ʜᴀɪ ᴄᴏɴ, Đ. ʟà ᴄᴏɴ ʟớɴ. ʜọᴄ đếɴ ʟớᴘ 𝟿 ᴛʜì Đ. ɴɢʜỉ ʜọᴄ ở ɴʜà ᴘʜụ ɢɪᴀ đìɴʜ ɴᴜôɪ ᴛôᴍ. ɴɢàʏ 𝟸𝟻/𝟿, ôɴɢ Đồɴɢ đɪ ăɴ ɢɪỗ, Đ. xɪɴ đɪ ᴄʜơɪ ᴠớɪ ʙạɴ.

ᴄʜɪềᴜ ᴠề, Đ. ᴋể ʟúᴄ đɪ ᴄʜơɪ, ᴄʜạʏ xᴇ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʀồɪ đưᴀ ʙɪêɴ ʙảɴ ɴộᴘ ᴘʜạᴛ. ʜᴀɪ ɴɢàʏ sᴀᴜ, ôɴɢ Đồɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ʀᴀ ᴛʜị xã đóɴɢ ᴛɪềɴ ɴộᴘ ᴘʜạᴛ ʀồɪ đᴇᴍ xᴇ ᴠề. “ɴó ᴋʜôɴɢ ɴóɪ ᴛɪếɴɢ ɴàᴏ ʟà ʙị ᴄôɴɢ ᴀɴ đáɴʜ”, ôɴɢ Đồɴɢ ɴóɪ.

ᴛʀướᴄ sự ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ôɴɢ Đồɴɢ, ᴛᴜổɪ ᴛʀẻ ᴏɴʟɪɴᴇ đã đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄʜᴏ Đ. ᴋʜɪ ᴇᴍ đᴀɴɢ ᴋʜáᴍ ʙệɴʜ. Đ. ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ê ẩᴍ ᴍìɴʜ ᴍẩʏ. “ʜôᴍ đó ᴄᴏɴ sợ, ᴄó ᴄʜạʏ xᴇ ɴʜᴀɴʜ, ᴛʀáɴʜ ɴɢườɪ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴄố ý éᴘ xᴇ ᴄủᴀ ᴍấʏ ᴄʜú ᴄôɴɢ ᴀɴ”, Đ. ɴóɪ.

ᴛʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴠᴏᴠ ᴠề ᴠấɴ đề ɴàʏ, ʟᴜậᴛ sư ɴɢᴜʏễɴ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ, (ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ᴛɴʜʜ ᴛʀườɴɢ ʟộᴄ, đᴏàɴ ʟᴜậᴛ sư ᴛᴘ ʜà ɴộɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ đâʏ ʟà ʜàɴʜ ᴠɪ đáɴʜ ɴɢườɪ, ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠàᴏ ǫᴜʏềɴ ʙấᴛ ᴋʜả xâᴍ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʜâɴ ᴛʜể ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴛʜᴇᴏ ʜɪếɴ ᴘʜáᴘ 𝟸𝟶𝟷𝟹.

ᴄụ ᴛʜể ᴛạɪ Đɪềᴜ 𝟸𝟶.𝟷 ᴄủᴀ ʜɪếɴ ᴘʜáᴘ ǫᴜʏ địɴʜ: “ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄó ǫᴜʏềɴ ʙấᴛ ᴋʜả xâᴍ ᴘʜạᴍ ᴠề ᴛʜâɴ ᴛʜể, đượᴄ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ʙảᴏ ʜộ ᴠề sứᴄ ᴋʜᴏẻ, ᴅᴀɴʜ ᴅự ᴠà ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ; ᴋʜôɴɢ ʙị ᴛʀᴀ ᴛấɴ, ʙạᴏ ʟựᴄ, ᴛʀᴜʏ ʙứᴄ, ɴʜụᴄ ʜìɴʜ ʜᴀʏ ʙấᴛ ᴋỳ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ đốɪ xử ɴàᴏ ᴋʜáᴄ xâᴍ ᴘʜạᴍ ᴛʜâɴ ᴛʜể, sứᴄ ᴋʜỏᴇ, xúᴄ ᴘʜạᴍ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ.”

“ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʙị đáɴʜ ᴄó ǫᴜʏềɴ ᴛố ᴄáᴏ ʀᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴠà ʏêᴜ ᴄầᴜ ɢɪáᴍ địɴʜ ᴛʜươɴɢ ᴛậᴛ. ᴠì ʜàɴʜ ᴠɪ đáɴʜ ɴɢườɪ đã xâᴍ ᴘʜạᴍ đếɴ ᴛʜâɴ ᴛʜể ᴄủᴀ ʜọ.” – ʟᴜậᴛ sư ɴɢᴜʏễɴ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴɢườɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ đượᴄ ᴘʜéᴘ ᴛʀấɴ áᴘ, ʟᴜậᴛ sư ɴɢᴜʏễɴ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ: “ᴛʀᴏɴɢ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴛᴜầɴ ᴛʀᴀ ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ đượᴄ ᴛʀấɴ áᴘ ɴếᴜ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ, ʜᴏặᴄ ᴛấɴ ᴄôɴɢ ɴɢườɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ.

ᴄòɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴛʜấʏ ʜᴀɪ ᴛʜɪếᴜ ɴɪêɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙɪểᴜ ʜɪệɴ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ. ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴàʏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ǫᴜʏ địɴʜ đượᴄ ᴘʜéᴘ ᴅẫɴ ɢɪảɪ ᴠề ᴛʀụ sở ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ đượᴄ đáɴʜ”.

ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư ɴɢᴜʏễɴ ᴀɴʜ ᴛᴜấɴ, ɴếᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ xáᴄ địɴʜ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴛʜì ᴄó ᴛʜể ᴋʜởɪ ᴛố ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ 𝟷𝟹𝟽 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ᴠề “ᴛộɪ ɢâʏ ᴛʜươɴɢ ᴛíᴄʜ ʜᴏặᴄ ɢâʏ ᴛổɴ ʜạɪ ᴄʜᴏ sứᴄ ᴋʜỏᴇ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴄôɴɢ ᴠụ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *